PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE

Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z;1996Z;1991Z; na odcinku o długości 12,2km- Etap I (Wierzchowo)