MILAG MICHAŁ ŁAGA

 

 

 

 

 

Stawiamy na jakość!

Galeria

powrót


_________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej- ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych- ulic B. Chrobrego, ks. S. Staszica i Słonecznej z Parkingiem"

_________________________________________________________________

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad inwestycją: "Zaprojektowanie i wykonanie wymiany izolacji wraz z elementami odwodnienia mostu przez rz. Rakutówkę, położonego w km 255+491 drogi krajowej nr 91 w m. Przyborowo

_________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych na zadaniu pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie.

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczenie robót budowlanych przy realizacji zadania: "Budowa ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo-Swarzewo".

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa mostu na rzece Drawa w miejscowości Złocieniec w ciągu drogi powiatowej nr 2043Z w km 0+325 (ul. Stasica)

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu"

_________________________________________________________________

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem lokalnej renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego przęseł stalowych mostu drogowo-kolejowego nad rzeką Wisłą w miejscowości Bydgoszcz - Fordon w ciągu drogi krajowej nr 80 Pawłówek - Lubicz w km 16+526

_________________________________________________________________

Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z; 1996Z; 1991Z na odcinku o długości 12,2 km- etap I"

_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________