Oferta

MILAG – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

OFERUJEMY:

– wielobranżowy nadzór inwestorski

– inwestor zastępczy

– przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej

– koordynowaniem zespołu pracy inspektorów

– pełnienie funkcji kierownika robót

– przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi

– przygotowanie wnisków o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych oraz Uni Europejskiej

– okresowe przeglądy – kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych (wymagane art. 62 ustawy Prawo Budowlane)

– ekspertyzy techniczne, konsultacje i porady techniczne

– weryfikacja kosztów i sporządzanie wycen kosztów robót budowlanych