MILAG MICHAŁ ŁAGA

 

 

 

 

 

Stawiamy na jakość!

Oferta

powrót

MILAG - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

OFERUJEMY:

- wielobranżowy nadzór inwestorski

- inwestor zastępczy

- przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej

- koordynowaniem zespołu pracy inspektorów

- pełnienie funkcji kierownika robót

- przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi

- przygotowanie wnisków o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych oraz Uni Europejskiej

- okresowe przeglądy - kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych (wymagane art. 62 ustawy Prawo Budowlane)

- ekspertyzy techniczne, konsultacje i porady techniczne

- weryfikacja kosztów i sporządzanie wycen kosztów robót budowlanych