Realizacje

WYBRANE REALIZACJE

___________________________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej- ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych- ulic B. Chrobrego, ks. S. Staszica i Słonecznej z Parkingiem

Zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie

Wartość robót budowlanych: 3.390.278,00zł

Okres realizacji: 03.2015- 11.2015

 

___________________________________________________________________________________

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany izolacji wraz z elementami odwodnienia mostu przez rz. Rakutówkę, położonego w km 255+491 drogi krajowej nr 91 w m. Przyborowo”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Bydgoszcz

Wartość robót budowlanych: 1.294.698,00zł

Okres realizacji: 08.2015- 12.2015

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych na zadaniu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie.

Zamawiający: ZDW w Gdańsku

Okres realizacji: 03.2015- 06.2015

 

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczenie robót budowlanych przy realizacji zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo-Swarzewo”.

Zamawiający: Gmina Puck

Wartość robót budowlanych: 879.450,00zł

Okres realizacji: 01.2015- 05.2015

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: ” Przebudowa mostu na rzece Drawa w miejscowości Złocieniec w ciągu drogi powiatowej nr 2043Z w km 0+325 (ul. Stasica)

Zamawiający: ZDP Drawsko Pomorskie

Wartość robót budowlanych: 1.212.488,07zł

Okres realizacji: 09.2014- 12.2014

 

___________________________________________________________________________________

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem lokalnej renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego przęseł stalowych mostu drogowo-kolejowego nad rzeką Wisłą w miejscowości Bydgoszcz – Fordon w ciągu drogi krajowej nr 80 Pawłówek – Lubicz w km 16+526

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Bydgoszcz

Okres realizacji: 09.2014- 11.2014

 

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze

Zamawiający: Gmina Biały Bór

Wartość robót budowlanych: 1.324.602,19 zł

Okres realizacji: 06.2014- 12.2014

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający: Gmina Przelewice

Wartość robót budowlanych: 602.748,29 zł

Okres realizacji: 06.2014- do chwili obecnej

 

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z; 1996Z; 1991Z na odcinku o długości 12,2 km- etap I”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim

Wartość robót budowlanych: 3.976.099,21 zł

Okres realizacji: 05.2014- do chwili obecnej

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie

Zamawiający: Gmina Banie

Wartość robót budowlanych: 4.088.888,88 zł

Okres realizacji: 04.2014- 06.2015

 

___________________________________________________________________________________

Nadzór Inwestorski robót: „Budowa drogi leśnej L6P leśnictwa Jacinki Nadleśnictwo Polanów

Zamawiający: Nadleśnictwo Polanów

Wartość robót budowlanych: 1.153.977,76 zł

Okres realizacji: 11.2013-06.2014

 

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, drogowej i elektrycznej nad robotami obejmującymi roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Grzymiradz kolonia Klepin”.

Zamawiający PWiK Sp. z o.o. w Dębnie

Wartość robót budowlanych: 597.074,77 zł.

Okres realizacji: 09.2013-04.2014

 

___________________________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja i rozbudowa środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie” dla etapu II

Zamawiający: Gmina Liniewo

Okres realizacji: 08-12.2013

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zadania pn.: „Przebudowa mostu wraz z odcinakami drogi dojazdowej ul. Obrońców Westerpaltte w Drawsku Pomorskim”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim

Wartość robót budowlanych: 1.383.576,46 zł

Okres realizacji: 07-12.2013